https://www.journals.vu.lt/scandinavistica/issue/feed Scandinavistica Vilnensis 2022-04-14T07:27:28+00:00 Vilnius University Press info@leidykla.vu.lt Open Journal Systems <p>Founded in 2009 by the Centre for Scandinavian Studies at Vilnius University and dedicated to publishing collections of academic articles, study books and translations of Scandinavian literature.</p> https://www.journals.vu.lt/scandinavistica/article/view/26753 Švedų kalbos gramatika / Swedish Grammar 2022-04-14T07:27:28+00:00 Ramunė Dambrauskaitė Muralienė Ramune.Muraliene@flf.vu.lt <p><em>Švedų kalbos gramatika</em> – mokomoji knyga, visų pirma, skirta, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems švedų kalbą. Knyga taip pat skirta visiems, kurie švedų kalbos mokosi kursuose ar savarankiškai, domisi šia kalba, ir švedų kalbos mokytojams.</p> <p>Knygoje išsamiai aprašytos švedų kalbos dalių gramatinės kategorijos ir formos, jų vartosena, aptarta sakinio struktūra ir konstrukcijos, pateiktos pagrindinės skyrybos taisyklės, pabaigoje pridėtas dažniausių netaisyklingųjų veiksmažodžių sąrašas ir rodyklė. Gramatika gausiai iliustruota švedų kalbos vartosenos pavyzdžiais, jie išversti į lietuvių kalbą. Knygoje daug lentelių ir schemų, skirtų mokymui(si) palengvinti.</p> <p><em>Swedish grammar</em> is a study book, that is primarilly intended for Lithuanian students of higher education who are studying the Swedish language. The book is also intended for anyone who learns Swedish independently, in a course, or is interested in the language, as well as teachers of Swedish.</p> <p>The book provides a detailed description of the structure of Swedish – word classes, forms of inflection and usage, sentence structure and constructions, as well as essential punctuation rules, and a list of the most common irregular verbs. The book incorporates a large number of Swedish usage examples with translation into Lithuanian, a detailed contents list, many tables for extra clarity and a detailed index.</p> 2022-04-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Authors