[1]
Madekša R. and Stundžienė R. 2020. Postoperative Nursing Care of Patients after Hysterectomy. Slauga. Mokslas ir praktika. 9 (261) (Sep. 2020), 4-8.