[1]
SAM spaudos tarnyba 2020. 2020-IEJI – SLAUGYTOJŲ IR AKUŠERIŲ METAI. SAM ir Lietuvos akušerių sąjunga skatins rinktis saugų gimdymą. Slauga. Mokslas ir praktika. 2 (278) (Feb. 2020), 18.