[1]
Žukauskienė S. and Čerkauskaitė S. 2020. Postoperative Wound Healing In Oncology Patients, According To Nurses. Slauga. Mokslas ir praktika. 3 (279) (Mar. 2020), 4-7.