[1]
SAM spaudos tarnyba 2020. 2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Siekiant emocinės gerovės vaikams – per 200 priemonių ir veiklų. Slauga. Mokslas ir praktika. 3 (279) (Mar. 2020), 16-17.