(1)
Skarbalienė A.; Gedrimė L.; Skarbalius E. Onkologinės Ligos Valdymas, Taikant Ankstyvosios Diagnostikos Priemones. SMP 2020, 14-15.