(1)
Andrijauskaitė D. Tinkamas judėjimas – Sveikatos šaltinis. SMP 2020, 9-12.