(1)
SAM spaudos tarnyba. 2020-IEJI – SLAUGYTOJŲ IR AKUŠERIŲ METAI. SAM Ir Lietuvos akušerių sąjunga Skatins Rinktis Saugų Gimdymą. SMP 2020, 18.