(1)
Ernits Ülle; Puusepp K.; Kont K.-R.; Tulva T. Estijos Slaugos Profesijos Raida Ir Slaugytojų Mokymo Istoriniai, Politiniai Bei Socialiniai Aspektai. SMP 2020, 8-12.