(1)
SAM spaudos tarnyba. 2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Siekiant emocinės gerovės Vaikams – Per 200 Priemonių Ir Veiklų. SMP 2020, 16-17.