kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų. (2020). Distant Learning is a Possibility to Improve Professional Competencies. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(9 (285), 18-20. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/19919