SAM spaudos tarnyba. (2020). 2020-IEJI – SLAUGYTOJŲ IR AKUŠERIŲ METAI. SAM ir Lietuvos akušerių sąjunga skatins rinktis saugų gimdymą. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (2 (278), 18. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22744