SAM spaudos tarnyba. (2020). 2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Siekiant emocinės gerovės vaikams – per 200 priemonių ir veiklų. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (3 (279), 16-17. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22788