Valančiūtė J. (2020). „…kurti ir toliau eiti pasirinktu keliu“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (3 (279), 18. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22790