Lithuanian Bioethics Committee. (2021). Lietuvos bioetikos komiteto kreipimasis dėl atsakingo pacientų ir visuomenės informavimo apie vakcinaciją nuo COVID-19. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 2(3 (291), 26–27. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/23087