Valančiūtė J. (2022). Mokomoji knyga slaugytojo padėjėjui. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 3(2 (302), 32. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/26313