Andrijauskaitė D. Tinkamas judėjimas – sveikatos šaltinis. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 2 (278), p. 9-12, 25 Feb. 2020.