SAM spaudos tarnyba. 2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Siekiant emocinės gerovės vaikams – per 200 priemonių ir veiklų. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 3 (279), p. 16-17, 25 Mar. 2020.