kompetencijų centro informacija Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų. 2020. “Assessment of Acquired Masseur License Is Accredited”. Slauga. Mokslas Ir Praktika 1 (8 (284), 39. https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/19239.