kompetencijų centro informacija Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų. 2020. “Distant Learning Is a Possibility to Improve Professional Competencies”. Slauga. Mokslas Ir Praktika 1 (9 (285), 18-20. https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/19919.