Valasavičienė, Deimantė, Artūras Razbadauskas, and Aelita Skarbalienė. 2021. “Parental Burnout During COVID-19 Pandemic Among Nurses”. Slauga. Mokslas Ir Praktika 2 (1 (289), 1-6. https://doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.1.