Lithuanian Bioethics Committee. 2021. “Lietuvos Bioetikos Komiteto Kreipimasis dėl Atsakingo Pacientų Ir visuomenės Informavimo Apie Vakcinaciją Nuo COVID-19”. Slauga. Mokslas Ir Praktika 2 (3 (291), 26–27. https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/23087.