SAM Spaudos tarnyba. 2022. “Atmintinės tėvams – Kaip Geriau Suprasti Savo Vaikus”. Slauga. Mokslas Ir Praktika 3 (4 (304), 18. https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/26750.