[1]
SAM spaudos tarnyba, “2020-IEJI – SLAUGYTOJŲ IR AKUŠERIŲ METAI. SAM ir Lietuvos akušerių sąjunga skatins rinktis saugų gimdymą”, SMP, no. 2 (278), p. 18, Feb. 2020.