[1]
SAM spaudos tarnyba, “2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Siekiant emocinės gerovės vaikams – per 200 priemonių ir veiklų”, SMP, no. 3 (279), pp. 16-17, Mar. 2020.