[1]
Gedrimė L., Didvalė D., and Gerasimčik-Pulko V., “COVID-19 AKTUALIJOS. Kas gi tas COVID-19 ir kaip išvengti klaidų sveikatos priežiūros sistemoje?”, SMP, no. 4 (280), pp. 8-11, Apr. 2020.