SAM spaudos tarnyba. “2020-IEJI – SLAUGYTOJŲ IR AKUŠERIŲ METAI. SAM Ir Lietuvos akušerių sąjunga Skatins Rinktis Saugų Gimdymą”. Slauga. Mokslas Ir Praktika, no. 2 (278), Feb. 2020, p. 18, https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22744.