Slauga. Mokslas ir praktika https://www.journals.vu.lt/slauga <p>Founded in 1997. The journal of the Center of Excellence of healthcare and Pharmacy Specialists is designed for nursing professionals, midwives, dental care professionals as well as for rehabilitation and public health specialists.</p> Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras / Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists lt-LT Slauga. Mokslas ir praktika 1648-0570 The Importance of Continuity of Care Women with Obstetric Trauma https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/25238 <p>Around 50% of women who give birth naturally have trauma to the birthing tract requiring soft tissue suturing. In Lithuania, women spend an average of 2-3 days in hospital after an uncomplicated natural delivery, which is not always enough time to acquire the skills to take care of the new-born as well as to care for the delivery wound. Continuity of care after the return of the mother from hospital is particularly important to avoid complications in the postnatal period such as fever, wound infections, resolution of wound edges, incontinence of gases or faeces, formation of fistulae, painful sexual intercourse, and delay of future family planning.</p> <p><strong>Aim of the study:</strong> to assess the importance of continuity of care for women with obstetric trauma.</p> <p><strong>Methods:</strong> A quantitative study, an anonymous survey of women who have given birth naturally in the last two years and who have experienced various soft tissue injuries of the birthing tract between November 2020 and January 2021, following an analysis of the scientific literature, was conducted.<br>The survey data were analysed using Microsoft Office Excel 2016 data processing software. The study was carried out in accordance with ethical principles.</p> <p><strong>Results:</strong> 110 women participated in the study. Most of the respondents were first-time mothers with grade I-II perineal or vaginal tears. More than half of the women highlighted the lack of information from professionals about home care of the birth canal, postnatal sexuality, and family planning.</p> <p><strong>Conclusions:</strong> Women with natural childbirth who have suffered soft tissue injuries to the birthing tract experience pain in the wound area in the postnatal period, which limits movement when walking, sitting, getting up from a lying position, and feel anxiety and fear of soft tissue injury when defecating. Mothers are not sufficiently informed about home care of the obstetric wound and would prefer follow-up care in primary care.</p> Ugnė Laktionkinaitė Žaneta Stoukuvienė Rasa Liutikienė Copyright (c) 2021-12-21 2021-12-21 2 12 (300) 1 8 10.47458/Slauga.2021.2.21 Quality of life of heart failure patients https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/25239 <p><strong>Darbo tikslas</strong> – įvertinti širdies nepakankamumu sergančių pacientų gyvenimo kokybę.</p> <p><strong>Metodai.</strong> Tyrimas vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikoje nuo 2021 m. balandžio iki liepos. Atlikta anoniminė apklausa, kuriai naudotas gyvenimo kokybės klausimynas SF-36. Tyrime dalyvavo 102 respondentai, atsako dažnis – 96 procentai.</p> <p><strong>Rezultatai.</strong> Sergantieji širdies nepakankamumu geriau vertino savo psichinę sveikatą (53,6 ± 8,9 balai) nei fizinę (43,8 ± 16,5 balai). Pacientai geriausiai įvertino gyvenimo kokybės sritį, susijusią su mažesniu veiklos apribojimu dėl emocinių sutrikimų (75,8 ± 19,9 balai), o prasčiausiai – gyvenimo kokybės sritį, susijusią su patiriamu skausmu (34,2 ± 25,5 balai) (p &lt; 0,05).</p> <p><strong>Išvada.</strong> Širdies nepakankamumu sergančių pacientų gyvenimo kokybė mažiausiai veikiama veiklos apribojimų dėl emocinių sutrikimų, o labiausiai ją trikdo patiriamas skausmas. Sveikatos bendrai bei fizinio aktyvumo, kaip gyvenimo kokybės komponentų, vertinimas skiriasi tarp širdies nepakankamumu sergančių pacientų, atsižvelgiant į jų lytį, amžių, išsilavinimą bei ligos trukmę. Skausmas ir socialinių ryšių silpnėjimas vyriausių pagal amžių pacientų gyvenimo kokybę trikdo mažiausiai.</p> Greta Lukošiūtė Copyright (c) 2021-12-21 2021-12-21 2 12 (300) 9 15 Relationships between sleep and wake rhythm characteristics of shift nurses and stress https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/25240 <p>Trečdalį savo gyvenimo žmogus pramiega, o miego reikšmė organizmui labai svarbi. Miegant susitvarko biocheminiai ir biomedicininiai organizmo procesai, žmogus auga, stiprinama atmintis, formuojasi asmenybė, vyksta organizmo pasiruošimas kitos dienos darbams [1].</p> <p>Miegas žmogui reikalingas natūraliai, vieni šį poreikį patenkina lengvai, kiti ne. Ligos, kurios sukelia tam tikrų miego sutrikimų, visi išoriniai organizmą veikiantys veiksniai turi įtakos miego kokybei [1]. Miego sutrikimai ir depresija turi įtakos žmonių gyvenimo kokybei, tai pasireiškia sunkiomis socialinėmis ir ekonominėmis pasekmėmis. Remiantis daugybės tyrimų, atliktų užsienyje, rezultatais, tikėtina, kad ir dalis Lietuvos gyventojų turi miego sutrikimų, tačiau dauguma jų nesigydo [2].</p> Vilma Raškelienė Živilė Uselytė Copyright (c) 2021-12-21 2021-12-21 2 12 (300) 16 19 Usage peculiarities of the Port catheter https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/25241 <p>Straipsnis parengtas pagal autorės skaitytą pranešimą „Porto keteteriai, jų privalumai taikant priešvėžinį medikamentinį gydymą“ konferencijoje „Paciento gyvenimo kokybės pokyčiai sergant onkologine liga“ (2021 m. lapkričio 12 d.).&nbsp;</p> Ramune Žukauskienė Copyright (c) 2021-12-21 2021-12-21 2 12 (300) 20 21 The basic aspects,innovations and practical experience of oncological patient care were discussed during the conference https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/25242 <p>Nacionalinis vėžio institutas, Lietuvos onkologų draugija, Lietuvos operacinės slaugytojų draugija, tęsdami konferencijų ciklą onkologijos temomis, š. m. lapkričio 12 d. sukvietė šalies slaugos specialistus į respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją ,,Paciento gyvenimo kokybės pokyčiai sergant onkologine liga“.</p> Nijolė Zadoreckaitė Copyright (c) 2021-12-21 2021-12-21 2 12 (300) 22 25 Skiepų įrašų klastojimas – nesuderinamas su mediko profesine veikla https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/25243 <p>Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos pastaruoju metu pasiekia informacija apie asmens sveikatos priežiūros specialistų, gydytojų ir slaugytojų, bandymus klastoti dokumentus ir įrašus sistemose dėl COVID-19 skiepų. Dėl tokių veiksmų galima ne tik baudžiamoji atsakomybė, bet ir licencijos praradimas.</p> State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of the Republic of Lithuania infmors Copyright (c) 2021-12-21 2021-12-21 2 12 (300) 26 27