Slauga. Mokslas ir praktika https://www.journals.vu.lt/slauga <p>Founded in 1997. The journal of the Center of Excellence of healthcare and Pharmacy Specialists is designed for nursing professionals, midwives, dental care professionals as well as for rehabilitation and public health specialists.</p> Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras / Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists lt-LT Slauga. Mokslas ir praktika 1648-0570 Influence of music on work performance during joint replacement surgery, attitudes of surgical team members https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22634 <p>Progress is constantly being made in almost all areas of life, including medicine. For this reason, various measures are being introduced to make any work done more efficient, easier, more productive. Music can be used in medicine, especially in the operating room, as its effect on the members of the operating team is extremely positive. And while this is acknowledged, there is not much research on this topic – the impact of music on members of the operating team.</p> <p><strong>Object</strong> – is the influence of music on work performance during joint replacement, from the point of view of surgical team members.</p> <p><strong>Problem</strong> – is whether music during endoprosthesis surgery can increase the productivity of surgical team members?</p> <p><strong>Aim</strong> – to analyze the influence of music on the performance of work during endoprosthesis operations, from the point of view of the members of the operating team – was aimed at implementing the research objectives:<br>1) to review the peculiarities of joint endoprosthesis operations;</p> <p>2) to reveal the influence of music on work in the operating room from the point of view of team members;</p> <p>3) to study the influence of music on the quality of work during joint arthroplasty.</p> <p><strong>Methods:</strong> The method of questionnaire survey was chosen to study the attitude of the members of the operating team to the influence of music on the work productivity in the operating room. The questionnaire is considered to be the most appropriate method for explaining people’s opinions and behavior, and it is based on reliability.<br>This was related to the aims of this study - to analyze the impact of music on performance during endoprosthesis operations. The study was conducted by submitting questionnaires to 100 members of the operating team (surgeon-operator, anesthesiologist, resuscitator, anesthesiologist, resident, anesthesia and intensive care nurse, operating nurse, and operating assistant) working in health care facilities. It should be noted that during the data collection, the members of the operational team filled in the questionnaires remotely - links to the online uploaded questionnaire were sent to each respondent. This method of conducting the study was chosen due to the current situation in Lithuania - the COVID-19 pandemic.</p> <p><strong>Results of the study.</strong> The study revealed that joint replacement surgery is seen as a complicated procedure, which is complicated by team changes, because it often increases tension, affects everyone’s joint work, feels general discomfort, becomes more difficult to concentrate, increases the likelihood of errors. In order to make teamwork smoother, attention should be paid to the organization of work, the fostering of interpersonal relationships, the assessment of one’s own characteristics and peculiarities of communication, and the stronger fostering of the work environment. Music can be an effective and valuable tool for making a positive impact on operational team members. Music can help reduce anxiety, encourage relaxation, suppress the response to stressful situations, and increase the effectiveness of actions. It is very important that the music is selected in the right genre to suit the members of the operating team.</p> Aurelija Zybartaitė Lina Gedrimė Copyright (c) 2021-02-23 2021-02-23 2 2 (290) 1 10 10.47458/Slauga.2021.2.2 Lithuanian nurses' organisation – challenges and opportunities experienced by nurses https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22635 <p>The Lithuanian Organization of Nursing Specialists (hereinafter - LNO) was established on December 19, 1992 during the Congress held by nursing professionals.<br>Currently LNO is the largest professional branch organization and trade union of nurses, which brings together nurses from health care institutions of Lithuania, represents nursing professionals in various institutions and defends their professional, labour, economic, social rights and interests.<br>The mission of LNO is to bring together nursing professionals, to improve the social and work conditions of nurses and to strengthen solidarity.<br>Key operational priorities of LNO:<br>• Participation in national health policy<br>• Representation of interests of nursing professionals at all levels<br>• Initiation, implementation, development of social dialogue<br>• Continuous education, consultations and delivery of information for nurses<br>• Cooperation and collaboration with the social partners in order to influence:<br>▪ Legal regulation and self-regulation of nursing profession<br>▪ Development of nursing services and improvement of pricing system<br>▪ Development knowledge, skills, competencies and motivation of nurses<br>▪ Leadership development<br>LNO as a social partner contributes to the development of social dialogue at all levels - in institutions, regions, and at the national level, working with social partners, employers' organizations, official state institutions. The development of social dialogue and achieved agreements bring benefits for all members.<br>Protection and representation of nurses are one of the major goals. LNO provides support and assistance for nurses during difficult periods: e.g. COVID-19 pandemics, times of crisis, reorganization of health system. Trade union monitors situation in healthcare institutions, provide consultations and information, negotiates with employers, discuss ways of solutions. LNO cooperates with representatives of universities, colleges, health care institutions, State institutions, other trade unions.<br>LNO is a member of the largest international nursing organizations. International cooperation is very important. Nurses can share their experience with international colleagues during online meetings, seminars. Also leaders can talk about professional issues and ways to influence important changes in nursing profession.</p> Aušra Volodkaitė Copyright (c) 2021-02-23 2021-02-23 2 2 (290) 11 18 Evidence Based Medicine and Evidence Based Management in Healthcare https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22636 <p>Įrodymais grįsta medicina (angl. <em>Evidence Based Medicine</em>) ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose (angl. <em>Evidence Based Management in Healthcare</em>) – tai du procesai, taikomi, teikiant gydymo paslaugas pacientams, kurių svarba, siekiant kokybiškai, efektyviai ir teisingai panaudoti sveikatos sistemos resursus, kasmet auga.</p> <p>Įrodymais grįsta medicina ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose yra laikomos vienomis svarbiausių visame pasaulyje taikomų šių laikų sveikatos priežiūros organizavimo sričių. Prieš daugelį metų mokslininkai pastebėjo, jog sisteminis mokslo įrodymų naudojimas sveikatos priežiūros institucijose gerina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrina pacientų saugumą ir autonomiškumą, gydymo efektyvumą bei kokybišką sveikimą po ligos [1]. Sveikatos priežiūros sistema yra orientuota į pacientą ir jos pagrindinis tikslas – suteikti pacientams geriausią įmanomą priežiūrą, atsižvelgiant į jų poreikius. Norint užtikrinti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, reikia ne tik mokslo įrodymais grįstų žinių, bet ir vadybinių sprendimų, padedančių įvertinti esamą situaciją sveikatos priežiūros institucijose ir įgalinančių geriausių prieinamų paslaugų teikimą.</p> <p><strong>Darbo tikslas</strong> – išanalizuoti įrodymais grįstos medicinos ir įrodymais grįstos vadybos sveikatos priežiūros institucijose procesus, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.</p> <p><strong>Metodai:</strong> mokslinės literatūros analizė.</p> Daiva Darginavičienė Copyright (c) 2021-02-23 2021-02-23 2 2 (290) 19 24 Emotional support https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22637 <p>Dažnai vienas kitam pasakome: „Tu manęs nepalaikai“. Šioje frazėje nuskamba priekaištas, o ji ištariama su nusivylimu. Vienas jaučiasi kaltas, o kitas apleistas, nesuprastas ir atstumtas. Dar keisčiau ir painiau, kai bandoma aiškintis, kokios paramos ar palaikymo žmogui reikia, o šis gūžčioja pečiais ir dar garsiau pakartoja: „Tu manęs visai nesupranti ir nepalaikai.“ Emocinis palaikymas – ryškiai juntamas kiekvieno poreikis, bet jį detalizuoti, jam parašyti instrukciją kartais sunku.</p> Daiva Žukauskienė Copyright (c) 2021-02-23 2021-02-23 2 2 (290) 25 26 To be published in the magazine “Nursing. Science and practice ”– an opportunity to be visible in the world https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22638 <p>2021 metais periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas <a href="https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/issue/view/1775" target="_blank" rel="noopener">„Slauga. Mokslas ir praktika“ T. 2. Nr. 1 (289)</a> pirmą kartą žurnalo istorijoje moksliniam recenzuotam straipsniui suteikė DOI. Nuo šio žurnalo numerio visiems recenzuotiems moksliniams straipsniams, autoriams pageidaujant, suteikiamas DOI.</p> Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists informs Copyright (c) 2021-02-23 2021-02-23 2 2 (290) 27 27 Licensing of hitherto unlicensed professionals is approaching https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22639 <p>Nuo 2021 m. kovo 1 d. pradedamas išplėstinės praktikos vaistininko, o nuo 2021 m. gegužės 1 d. – ir visų kitų iki šiol dar nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros specialistų – ergoterapeuto, kineziterapeuto, masažuotojo, medicinos psichologo, radiologijos technologo, dietisto, optometrininko, paramediko, skubiosios medicinos pagalbos paramediko, medicinos genetiko, medicinos biologo ir biomedicinos technologo – licencijavimas.</p> State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of the Republic of Lithuania infmors Copyright (c) 2021-02-23 2021-02-23 2 2 (290) 28 29 Support for parents raising an autistic child https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22644 <p>Naujausi didelės apimties apklausų rezultatai rodo, kad autizmo spektro sutrikimas būdingas 1–2 proc. gyventojų. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, autizmo atvejų daugėja. Autizmo spektras labai platus, vis dėlto dažniausios probleminės sritys yra socialinė sąveika, kalbinis ir nekalbinis bendravimas, pasikartojantis elgesys ir riboti pomėgiai. Visgi, kaip rodo tyrimai, asmenys, turintys autizmo spektro sutrikimų, biblioteką įvardija kaip puikią relaksacijos, edukacijos ir bendraminčių susibūrimo vietą. Apie 90 proc. apklaustųjų teigia, kad bibliotekose lankytųsi dažniau, jeigu šios pritaikytų savo fizinę aplinką. Tai, kad Lietuvos bibliotekos tampa dar labiau draugiškos žmonėms, turintiems autizmo spektro sutrikimų, – didelis žingsnis pirmyn, teikiantis vilties, kad gražiu pavyzdžiu paseks ir kitos viešosios įstaigos.</p> Justina Grigienė Copyright (c) 2021-02-23 2021-02-23 2 2 (290) 30 32 Head of everyday matters for autistic children's parents https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22645 <p>Didžiulę darbo su autistiškais vaikais patirtį turinti knygos autorė siūlo tėvams praktiškų patarimų, palengvinsiančių šeimos gyvenimą. Kate Wilde knygos pradžioje papasakoja savo gyvenimo istoriją.</p> Janina Valančiūtė Copyright (c) 2021-02-23 2021-02-23 2 2 (290) 33 34