[1]
Темчин C. 1999. Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997. Slavistica Vilnensis. 48, 2 (Dec. 1999), 243–245. DOI:https://doi.org/10.15388/SV.1999.23178.