[1]
Turkevič H. 2016. Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje = Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie : lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai : kolektyvinė monografija / Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Polonistikos centras ; sudarė ir reda. Slavistica Vilnensis. 60, (Apr. 2016), 297-298. DOI:https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9952.