(1)
Jakubėnas R. Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 290. Rocznicy Urodzin Ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego “Najjaśniejsza Gwiazda Na wileńskim Firmamencie — ksiądz Rektor Marcin Poczobut-Odlanicki” (Wilno, Dn. 5–6 Grudnia 2018 r.). SV 2019, 64, 171-174.