(1)
Темчин C. Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997. SV 1999, 48, 243–245.