(1)
Turkevič H. Literatūrų Ir Kalbų Funkcionavimas Lietuvoje = Funkcjonowanie języków I Literatur Na Litwie : Lietuvių-Lenkų Moksliniai Ir kultūriniai ryšiai : Kolektyvinė Monografija / Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, Polonistikos Centras ; Sudarė Ir Reda. SV 2016, 60, 297-298.