Jakubėnas R. (2019). Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego “Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie — ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki” (Wilno, dn. 5–6 grudnia 2018 r.). Slavistica Vilnensis, 64(1), 171-174. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).16