Темчин C. (1999). Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997. Slavistica Vilnensis, 48(2), 243–245. https://doi.org/10.15388/SV.1999.23178