Turkevič H. (2016). Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje = Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie : lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai : kolektyvinė monografija / Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Polonistikos centras ; sudarė ir reda. Slavistica Vilnensis, 60, 297-298. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9952