Темчин C. Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997. Slavistica Vilnensis, v. 48, n. 2, p. 243–245, 1 Dec. 1999.