Turkevič H. Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje = Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie : lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai : kolektyvinė monografija / Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Polonistikos centras ; sudarė ir reda. Slavistica Vilnensis, v. 60, p. 297-298, 25 Apr. 2016.