Jakubėnas Regina. 2019. “Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 290. Rocznicy Urodzin Ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego ‘Najjaśniejsza Gwiazda Na wileńskim Firmamencie — ksiądz Rektor Marcin Poczobut-Odlanicki’ (Wilno, Dn. 5–6 Grudnia 2018 r.)”. Slavistica Vilnensis 64 (1), 171-74. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).16.