Jakubėnas R. (2019) “Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego ‘Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie — ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki’ (Wilno, dn. 5–6 grudnia 2018 r.)”, Slavistica Vilnensis, 64(1), pp. 171-174. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(1).16.