Темчин C. (1999) “Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство ‘ПИК’, 1997”, Slavistica Vilnensis, 48(2), pp. 243–245. doi: 10.15388/SV.1999.23178.