Turkevič H. (2016) “Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje = Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie : lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai : kolektyvinė monografija / Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Polonistikos centras ; sudarė ir reda”, Slavistica Vilnensis, 600, pp. 297-298. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9952.