[1]
Jakubėnas R., “Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego ‘Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie — ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki’ (Wilno, dn. 5–6 grudnia 2018 r.)”, SV, vol. 64, no. 1, pp. 171-174, Nov. 2019.