[1]
Темчин C., “Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство ‘ПИК’, 1997”, SV, vol. 48, no. 2, pp. 243–245, Dec. 1999.