Jakubėnas R. “Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 290. Rocznicy Urodzin Ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego ‘Najjaśniejsza Gwiazda Na wileńskim Firmamencie — ksiądz Rektor Marcin Poczobut-Odlanicki’ (Wilno, Dn. 5–6 Grudnia 2018 r.)”. Slavistica Vilnensis, Vol. 64, no. 1, Nov. 2019, pp. 171-4, doi:10.15388/SlavViln.2019.64(1).16.