Темчин C. “Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство ‘ПИК’, 1997”. Slavistica Vilnensis, Vol. 48, no. 2, Dec. 1999, pp. 243–245, doi:10.15388/SV.1999.23178.