Turkevič H. “Literatūrų Ir Kalbų Funkcionavimas Lietuvoje = Funkcjonowanie języków I Literatur Na Litwie : Lietuvių-Lenkų Moksliniai Ir kultūriniai ryšiai : Kolektyvinė Monografija / Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, Polonistikos Centras ; Sudarė Ir Reda”. Slavistica Vilnensis, Vol. 60, Apr. 2016, pp. 297-8, doi:10.15388/SlavViln.2015.60.9952.