Jakubėnas Regina. “Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 290. Rocznicy Urodzin Ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego ‘Najjaśniejsza Gwiazda Na wileńskim Firmamencie — ksiądz Rektor Marcin Poczobut-Odlanicki’ (Wilno, Dn. 5–6 Grudnia 2018 r.)”. Slavistica Vilnensis 64, no. 1 (November 19, 2019): 171-174. Accessed September 30, 2022. https://www.journals.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/15025.