Темчин Cepгей. “Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство ‘ПИК’, 1997”. Slavistica Vilnensis 48, no. 2 (December 1, 1999): 243–245. Accessed September 23, 2021. https://www.journals.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/23178.