1.
Темчин C. Димитър Кенанов. Метафрастика: Симеон Метафраст и православната славянска агиография. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997. SV [Internet]. 1999Dec.1 [cited 2021Sep.21];48(2):243–245. Available from: https://www.journals.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/23178